• قاب ناراحت‌کننده از هوادار زن سپاهانی در نقش‌جهان

    قاب ناراحت‌کننده از هوادار زن سپاهانی در نقش‌جهان

    ثبت تصویری از یک مادر با شیپوری زرد که دیگر نایی برای دمیدن در آن وجود ندارد، بسیار ناراحت‌کننده و البته هشداردهنده است.

  • شریک شدن هوادار در خوشحالی گل هالند

    شریک شدن هوادار در خوشحالی گل هالند

    هالند با پرشی بلند و یک ضربه سر دیدنی توپ را وارد دروازه شفیلد کرد. بعد از این گل درحالی که تصاویر هالند نشان می‌داد بار سنگینی از روی دوشش برداشته شده یک هوادار سیتی خودش را به زمین چمن رساند و درحالیکه روی دوش هالند پریده بود شادی‌اش را با این ستاره نروژی شریک شد.