• هزینه ماهانه زندگی کارگران به ۵ میلیون تومان نزدیک شد

  هزینه ماهانه زندگی کارگران به ۵ میلیون تومان نزدیک شد

  گروه اقتصادی الف، 

  اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود پس از هفته‌ها بحث و بررسی، هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را تعیین و روی رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به توافق رسیدند.

 • هزینه‌ زندگی کارگران چقدر شده است؟

  هزینه‌ زندگی کارگران چقدر شده است؟

  گروه اقتصادی الف، 

  یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد تاکید کرد.

 • دستمزد۹۸ تنها ۴۰درصد هزینه زندگی کارگران را تامین می‌کند

  دستمزد۹۸ تنها ۴۰درصد هزینه زندگی کارگران را تامین می‌کند

  گروه اقتصادی الف، 

  برخی تحلیل‌های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ دستمزد کارگران ۳۷درصد از حداقل هزینه‌های سبد معیشتی آنها را پوشش می‌داد . فاصله درآمد و هزینه‌ها در سال ۹۷ کاهش یافته که در سال جاری بار دیگر بیشتر شده است.