• پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    گروه اقتصادی الف، 

    بانک مرکزی اعلام کرد که قصد دارد نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی را به نحوی تنظیم کند که میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شود.