• افزایش شیردهی گاوها با هدست واقعیت مجازی!

    افزایش شیردهی گاوها با هدست واقعیت مجازی!

    مهتاب جهاندار، گروه فناوری الف، 

    به تازگی چندی از مزرعه داران روس تصمیم گرفتند تا با راهکاری عجیب و جالب به افزایش شیردهی گاوهای خود منجر شوند. راهکاری که با عصر جدید در ارتباط بوده و پای فناوری را به دامداری‌ها باز می‌کند.