آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • مجری معروف تلویزیون در کنار حضرت والا

    مجری معروف تلویزیون در کنار حضرت والا   

    گروه فرهنگی الف، 

    نیما کرمی مجری تلویزیون در اینستاگرام تصاویری از دیدار و گفتگو با صالح میرزا آقایی بازیگر سریال بانوی عمارت را منتشر کرد و نوشت: پس از سالها دیدار و گفت و گوی من با صالح میرزا آقایی عزیز، همون حضرت والا سریال بانوی عمارت و چند فریم عکس ماندگار توسط حسام حاجی پور دوست داشتنی.