• زندگی عجیبی که پشت سر گذاشتم

    «ارواح ماشین نشین»؛ نیل گیمن؛ ترجمه لیدا طرزی؛ کتاب نیستانزندگی عجیبی که پشت سر گذاشتم

    لیدا طرزی، گروه کتاب الف،

    هیچ وقت فکر نمی کردم یک روز به جماعتی که دارند از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند توصیه کنم. من خودم هیچ وقت از هیچ دانشگاهی فارغ التحصیل نشدم. یعنی اصلا دانشگاه نرفتم. به محض آنکه توانستم فرار کنم، از مدرسه زدم به چاک... وارد دنیا شدم و نوشتم