• صرافان از نوسانات روزهای اخیر می‌گویند

    صرافان از نوسانات روزهای اخیر می‌گویند

    گروه اقتصادی الف، 

    نوسانات بازار ارز طی روزهای گذشته اگرچه سودای افزایش قیمت ارز را همچون سال گذشته در سر برخی سوداگران می‌پروراند؛اما صرافان می‌گویند که بانک مرکزی به عنوان بازارساز، در بازار حضور پررنگ دارد.