• جراحی بینی با تضمین نقص عضو!

    جراحی بینی با تضمین نقص عضو!

    گروه حوادث الف، 

    جراح زیبایی که بینی سه زن را ناقص کرده بود در حالی پای میز محاکمه ایستاد که دو نفر از شاکی‌های این پرونده با دریافت پول رضایت دادند.‌‌