• تبلیغ «منکر» و سانسور «معروف»

    تبلیغ «منکر» و سانسور «معروف»

    گروه فرهنگی الف، 

    مدتهاست آن‌چه انتظار داریم در عرصه فرهنگ و هنر به نمایش درآید به راحتی حذف و سانسور می‌شود و بر عکس آن‌چه انتظار داریم مورد نقد باشد، مورد استقبال مدیران قرار می‌گیرد.