• زاینده‌رود تا ۵ سال دیگر احیا نمی‌شود

  دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:زاینده‌رود تا ۵ سال دیگر احیا نمی‌شود

  گروه سیاسی الف،

  دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: اگر تمام شرایط دست‌به‌دست هم دهند در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج سال زمان می‌برد تا این حوضه آبریز از لگام‌گسیختگی خارج شود.

 • کشاورزان اصفهان مطالبات خود را به صورت قانونی پیگیری می‌کنند

  عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان :کشاورزان اصفهان مطالبات خود را به صورت قانونی پیگیری می‌کنند

  گروه اقتصادی الف،

  عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: تجمع اعتراضی روز گذشته در اصفهان هیچ ارتباط با جامعه کشاورزان ندارد و کشاورزان بصورت قانونی پیگیر مطالبات به حق خود هستند.