• نماینده مجلس: بخشی از تعلیم و تربیت کشور تحت تفکر لیبرالی است

  نماینده مجلس: بخشی از تعلیم و تربیت کشور تحت تفکر لیبرالی است

  گروه اجتماعی الف، 

  نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در اهداف کلان متناسب با تربیت اسلامی در سطوح ملی و فراملی یک بخشی از آن تحت تاثیر رویکردهای لیبرالی است که در غرب تولید می‌شود که برخوردار از ویژگی های تربیت ایرانی اسلامی نیست.

 • درس «عصر جدید» به سیستم آموزشی کشور

  درس «عصر جدید» به سیستم آموزشی کشور

  گروه فرهنگی الف، 

  پیروزی نفـرات برتر مسابقـه «عصر جدید» راست‌آزمایی بزرگی به سیستم آموزشی و تربیتی کشور بود که نه تنها قادر به رشد استعداد‌های افراد در دوران تحصیل نیست بلکه هر آنچه در بطن فردی هم نهاده باشد، به مدد عناوینی، چون هدایت تحصیلی نابود می‌کند.