• کندوکاو در معنای زمان

    «جوهر نامرئی»؛ پاتریک مودیانو؛ ترجمه الهام دارچینیان؛ نشر قطرهکندوکاو در معنای زمان

    رضا فکری، گروه کتاب الف،

    «جوهر نامرئی» از تازه‌ترین آثار پاتریک مودیانو، نویسنده‌ی فرانسوی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل به شمار می‌آید که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است. او به سبب پیشینه‌ی مذهبی و ملیت متفاوت پدر و مادرش که یکی یهودی یونانی و دیگری مسیحی بلژیکی است، همواره در معرض پرسش هویت قرار داشته و این دغدغه‌ی مادام‌العمر را به آثارش نیز تسری داده است