• نشریه کنگره آمریکا: ترامپ در حال آبروریزی است!...

    نشریه کنگره آمریکا: ترامپ در حال آبروریزی است!...

    گروه جهان الف، 

    نشریه هیل وابسته به کنگره آمریکا می نویسد اقدم دونالد ترامپ در خارج کردن نیروهای آمریکایی از شمال سوریه و فراهم کردن زمینه حملات ترکیه به این مناطق، عواقبی شدید از جمله خدشه دار شدن وجهه آمریکا را در مشارکت با دیگر کشورها، درپی خواهد داشت.