• صدور مجوز تردد متناوب و پروژه جایگزین خدمت وظیفه برای ۲۳ نخبه غیرمقیم

    رییس بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد:صدور مجوز تردد متناوب و پروژه جایگزین خدمت وظیفه برای ۲۳ نخبه غیرمقیم

    گروه اجتماعی الف،

    رییس بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نخبگان غیر مقیم کشور از تسهیلات تردد متناوب و پروژه جایگزین خدمت وظیفه برخوردار می شوند که در ازای آن کارت معافیت دائم دریافتی می کنند. از ابتدای اجرای این طرح مجوز تردد متناوب و پروژه جایگزین خدمت برای ۲۳ نخبه صادر شده است.