• فروش چشمگیر نانوداروهای ایرانی در بازارهای آسیا و اروپا

    فروش چشمگیر نانوداروهای ایرانی در بازارهای آسیا و اروپا

    گروه سلامت الف، 

    رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی گفت: در حال حاضر بیش از 300 شرکت دانش‌بنیان ایرانی در زمینه تولیدات محصولات فناوری از جمله نانو داروها فروش بسیار خوبی در کشورهای آسیایی و اروپایی دارند.