• ناصر سراج دادستان نظامی تهران شد

    ناصر سراج دادستان نظامی تهران شد

    اجتماعی، 

    آیین تکریم و معارفه دادستان نظامی استان تهران روز سه شنبه با حضور دادستان کل کشور و جمعی از مقامات قضایی و فرماندهان نظامی برگزار شد.