• نمایش ۳۰۰ شی تاریخی اسپانیا در موزه ملی ایران

    نمایش ۳۰۰ شی تاریخی اسپانیا در موزه ملی ایران

    گروه فرهنگی الف، 

    مدیر کل موزه ملی ایران خبر داد: با پایان کار «ایران: مهد تمدن» در موزه درنتس اسپانیا و بازگشت این آثار به ایران، ۳۰۰ قلم شی منتخب از تاریخ سرزمین باستانی اسپانیا به تهران وارد شدند، تا یک هفته دیگر نمایش خود را در موزه ملی ایران آغاز کنند.