• بازگشت مورالس به کشور بولیوی

    بازگشت مورالس به کشور بولیوی

    گروه عکس الف، 

    ایوو مورالس رئیس جمهوری پیشین بولیوی پس از یک سال اقامت در کشور همسایه آرژانتین در میان استقبال گسترده به کشورش بازگشت. آلبرتو فرناندز رئیس جمهوری چپ گرای آرژانتین، مورالس ۶۱ ساله را تا مرز ۲ کشور بدرقه کرد.