• آشنایی با موتور ژنراتور دیزلی

    آشنایی با موتور ژنراتور دیزلی

    گزارش بازرگانی، 

    موتورهای دیزلی نوع خاصی از موتورهای درون‌سوز هستند، یعنی به مانند موتورهای بنزینی عمل احتراق در داخل سیلندر انجام می‌شود. موتورهای دیزلی، امروزه با سوخت گازوئیل کار می‌کنند.