• نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم

    نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم

    وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است، گفت: سیاست‌های انقباض پولی و رویکرد کنترل تقدینگی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.