• مرغداری‌ها به ازای فروش هر کیلو مرغ ۱۲ هزار تومان ضرر می‌کنند!

    دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی اعلام کردمرغداری‌ها به ازای فروش هر کیلو مرغ ۱۲ هزار تومان ضرر می‌کنند!

    با اجرای سیاست اخیر وزارت جهاد مبنی بر افزایش میزان جوجه‌ریزی، تولید قراردادی با هدف تنظیم بازار و تامین ذخایر استراتژیک از منابع داخل، در صورت صادرات مرغ مازاد، تراز تجاری این صنعت مثبت می‌شود.