• هنرمندان برجسته ای به جلسه با رئیس‌جمهور آمدند

    وزیر فرهنگ و ارشاد در گفت‌وگو با اکبر نبوی در مجله تصویری قاف:هنرمندان برجسته ای به جلسه با رئیس‌جمهور آمدند

    محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد: در اتاق من به روی همه جریان‌ها باز است. محفل رمضانی دیدار آقای رئیس‌جمهور را با هنرمندان دیدید؟ دیدید آنجا چه هنرمندان برجسته‌ای آمدند و با آقای رئیس‌جمهور ساعت‌ها گفت‌وگو کردند. شاید از نظر شما برجسته نباشند. اینها همه افراد برجسته بودند. ۹۰ درصد درجه یک هنری بودند. شورای ارزشیابی هنرمندان که متخصص‌ترین افراد هستند به اینها رای دادند و ۹۰ درصد درجه یک هنری بودند

  • سخنی با وزیر ارشاد 

    سخنی با وزیر ارشاد 

    محمود گبرلو، گروه فرهنگی الف،