• ۱۰ نقطه جذاب برای پاییزگردی

    ۱۰ نقطه جذاب برای پاییزگردی

    گروه اجتماعی الف، 

    جنگل و کویر اغلب انتخابی مسلم برای پاییزگردی هستند، درحالی‌که گاه یک شهر کوچک در شیار کوهستان، پوشیده از باغ‌های کاج و سپیدار گزینه جذاب‌تری برای سفرهای پاییزی می‌تواند باشد. شهرهایی که سوز سرمای پاییز، باعث چشم‌پوشی از سفر به آنجا شده است.