• مفقود شدن ۲ صیاد در خلیج فارس

    مفقود شدن ۲ صیاد در خلیج فارس

    گروه حوادث الف، 

    مدیرعامل تعاونی صیادان گناوه گفت: یک فروند قایق صیادی با ۲ سرنشین متعلق به اهالی این شهرستان در خلیج فارس ناپدید شده‌است.