• خبری جدید از پرداخت معوقات فرهنگیان و رتبه‌بندی آنها

    خبری جدید از پرداخت معوقات فرهنگیان و رتبه‌بندی آنها

    گروه اجتماعی الف، 

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه قرار نیست اعتبار رتبه بندی معلمان صرف پرداخت معوقات شود، گفت: این بودجه محفوظ است که طی یک تا دو هفته آینده با نهایی شدن آیین نامه قطعاً در محل خود هزینه می شود.