• اظهارات معاون دادستان خرم آباد در خصوص دستگیری "معصومه سلیمانی"

    اظهارات معاون دادستان خرم آباد در خصوص دستگیری "معصومه سلیمانی"

    معاون دادستان خرم آباد در واکنش به خبر دستگیری "معصومه سلیمانی" کشتی گیر لرستانی به اتهام انتشار عکس در کنار مزار مرحومه "نیکا شاکرمی" گفت: علت محکومیت این فرد به دلیل اقدامات تبلیغی علیه نظام بوده و صرفا به دلیل انتشار عکس با قبر مرحومه نیکا شاکرمی نبوده است.