• معاون وزیر صنعت: با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده و هستم

    معاون وزیر صنعت: با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده و هستم

    اقتصادی، 

     معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:بنده شخصاً مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم، حتی به دولت نامه زدم که ارز را بردارند ولی رأی نیاورد، اما اینکه اختصاص این ارز برای صادرکنندگان مشکل ایجاد می‌کند را نیز قبول ندارم.