• ناهار دانشجویان به نماینده رهبری چه بود؟

    ناهار دانشجویان به نماینده رهبری چه بود؟

    تصویری از مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در خوابگاه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت منتشر شده که در حال خوردن غذای دانشجویی است.

  • نقش موثر دانشجویان به عنوان حلقه‌های میانی در حل مشکلات جامعه

    نقش موثر دانشجویان به عنوان حلقه‌های میانی در حل مشکلات جامعه

    رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، نقش دانشجویان به عنوان حلقه‌های میانی در حل مشکلات جامعه را موثر دانست و گفت: ۸۰۰ مجموعه دانشجویی سراسر کشور در فضای دانشگاهی شناسایی شده‌اند که در نشست دو روزه عملکرد آن‌ها بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که فعالیت گروه‌های جهادی قابلیت حل مشکلات درون جامعه را دارد.