• سرنوشت جامعه‌ای که بلاگرها را دنبال می‌کند چیست؟

    سرنوشت جامعه‌ای که بلاگرها را دنبال می‌کند چیست؟

    گروه اجتماعی الف،

    دنبال کردن بلاگرها و سوئیت هوم‌ها زمانی خطرناک است که به وضوح می‌بینیم آنها الگوهای بزرگی برای سبک زندگی شدند و مخاطبانشان تلاش می‌کنند جزء به جزء زندگی آنها را در زندگی مشترکشان پیاده کنند.