• مصرف «حشیش» شما را سکته می‌دهد

    مصرف «حشیش» شما را سکته می‌دهد

    گروه سلامت الف، 

    نتایج تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهد استعمال «حشیش» ریسک حمله قلبی را با بزرگ‌تر کردن محفظه اصلی پمپاژ خون افزایش می‌دهد.