• مصدومیت ۴ آتش نشان در حادثه انفجار سیلندر گاز

    مصدومیت ۴ آتش نشان در حادثه انفجار سیلندر گاز

    گروه حوادث الف، 

    معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از مصدومیت ۴ آتش نشان در حادثه انفجار خبر داد و گفت: وضعیت عمومی آنها در حال حاضر نرمال و بستری هستند.