• بحران ۳۰ سالگی واقعی است؟

    بحران ۳۰ سالگی واقعی است؟

    گروه اجتماعی الف، 

    «بحران ۳۰ سالگی!» چیزی که اگر هم با آن برخورد نکرده باشید و یا سنتان به آن قد ندهد حداقل باید نام آن را در کنار سایر بحران های تعریف شده در طول زندگی انسان‌ها شنیده باشید...