• پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک!

  پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک!

  گروه اقتصادی الف، 

  اتحادیه مشاوران املاک به اتاق اصناف پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی حق کمیسیون را داده که مخالفان این پیشنهاد معتقدند این اقدام، التهاب جدیدی در بازار مسکن ایجاد می کند.

 • درآمد هنگفت مشاوران املاک در ۲ سال اخیر

  درآمد هنگفت مشاوران املاک در ۲ سال اخیر

  گروه اقتصادی الف، 

  عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به درآمد هنگفت مشاوران املاک در ۲ سال اخیر گفت: افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک موجب افزایش قراردادهای زیرزمینی و پنهانی می شود.