• لزوم استفاده از تجربیات موفق تولید انبوه در طرح اقدام ملی

    لزوم استفاده از تجربیات موفق تولید انبوه در طرح اقدام ملی

    گروه اقتصادی الف، 

     درحالی که فرآیند ثبت نام طرح اقدام ملی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، معتقد است، شیوه‌های موفق تولید انبوه مسکن باید در طرح اقدام ملی مورد استفاده قرار گیرد.