• تکذیب شایعه مسمومیت افرادی در کرمان

    تکذیب شایعه مسمومیت افرادی در کرمان

    گروه اجتماعی الف،

    رئیس اورژانس کرمان شایعه مسمومیت تعدادی از افراد در پی برگزاری مراسمی در مزار سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی را تکذیب کرد.