• نبش گذشته با شاخ‌های بلند عصیان

    «بانو گوزن»؛ مریم حسینیان؛ نشر چشمهنبش گذشته با شاخ‌های بلند عصیان

    زهره مسکنی،

    شخصیت اصلی رمان «بانو گوزن» زنی است که سودای فروشندگی‌ زیور‌آلات و وسایل تزئینی دارد. حسینیان در این رمان جریان‌محور ماجرای طاطا (مخفف طاهره)یی را روایت می‌کند که منشی یک شرکت است و علاوه بر این گوشۀ گالری همسرش شمع و عود وسایل تزئینی می‌فروشد