• توضیحات خطیب زاده در مرگ دیپلمات سوئیسی

    توضیحات خطیب زاده در مرگ دیپلمات سوئیسی

    جهان

    سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که در انتظار روشن شدن نتیجه تحقیقات درباره علت وقوع حادثه برای دیپلمات سوئیسی هستیم، گفت: جسد متوفی برای بررسی های لازم به پزشکی قانونی منتقل شده و پس از پایان یافتن بررسی های لازم در اختیار سفارت سوئیس در تهران قرار می گیرد.