آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • مرگ ۶۰ هزار نفر در سال به دلیل مصرف دخانیات

    مرگ ۶۰ هزار نفر در سال به دلیل مصرف دخانیات

    گروه سلامت الف، 

    معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه ۵۵ تا ۶۰ هزار مرگ در سال به دلیل مصرف دخانیات در کشور رخ می دهد گفت: در دنیا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر دخانیات مصرف می کنند که ۸۴ درصد مصرف کنندگان در کشورهای در حال توسعه هستند.