• ورشکستگی در انتظار مراکز ترک اعتیاد

    ورشکستگی در انتظار مراکز ترک اعتیاد

    اجتماعی، 

    دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور با بیان اینکه تقاضای درمانگران، منطقی شدن تعرفه‌های درمان اعتیاد است، می‌گوید: اگر تعرفه‌ها تغییر جدی نکند ورشکستگی مراکز درمان اعتیاد دور از انتظار نیست.