• نوروزپور مدیرعامل ایرنا شد

    نوروزپور مدیرعامل ایرنا شد

    گروه سیاسی الف، 

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، «محمدرضا نوروزپور» را به عنوان مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب کرد.