• حناچی: مدیران شهری که وارد لیست انتخاباتی شوند باید استعفا دهند

  حناچی: مدیران شهری که وارد لیست انتخاباتی شوند باید استعفا دهند

  سیاسی، 

  شهردار تهران با اشاره به اینکه مدیران شهری در صورت ورود به لیست های انتخاباتی باید از سمت خود استعفا دهند، گفت: کارمندان شهرداری تهران آزاد هستند در خارج از ساعت اداری هر نوع فعالیت انتخاباتی داشته باشند.

 • مجسمه ناکارامدی مدیران شهری وسط تهران !

  مجسمه ناکارامدی مدیران شهری وسط تهران !

  گروه اجتماعی الف، 

  زخمی چرکین و کهنه سال ها است که روی صورت شهر مانده و مانند نمادی از ناکارامدی مدیران شهری در این سال ها پیش روی صدها هزار مسافری است که روزانه از بزرگراه امام علی می گذرند.