• نظر سرپرست آموزش و پرورش درخصوص«مدارس فاقد مجوز»

    نظر سرپرست آموزش و پرورش درخصوص«مدارس فاقد مجوز»

    گروه اجتماعی الف، 

    سرپرست وزارت آموزش و پرورش حمایت، هدایت، کفایت و نظارت را چهار راهبرد در مورد مدارس و مراکز غیردولتی بر شمرد و گفت: رسانه‌ها کوچکترین خطای معلم را برجسته می کنند اما ایثار و از خود گذشتگی آنان کمتر در رسانه‌ها انعکاس می یابد لذا رسانه‌ها از معلم چهره‌ای می سازند که همواره دنبال حقوق و حق التدریس است.