• آیا غرب در آستانه مداخله مستقیم نظامی در جنگ اوکراین است؟

    آیا غرب در آستانه مداخله مستقیم نظامی در جنگ اوکراین است؟

    گروه جهان الف،

    مقام های غربی در مدت اخیر بر شدت موضع گیریهای خود مبنی بر مداخله مستقیم نظامی در میدان های جنگ اوکراین در آینده نزدیک افزوده اند. با این حال، واقعیت های میدانی حاکی از این هستند که این قبیل موضع گیریهای آن ها، بیش از آنکه واقعی باشند، تبلیغانی بوده و اهداف خاصی را در قالب جنگ روانی علیه روس ها دنبال می کنند.