• احتمال کشف یک مخزن جدید نفتی در خوزستان

    احتمال کشف یک مخزن جدید نفتی در خوزستان

    گروه اقتصادی الف، 

    مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری، کشف یک مخزن جدید نفتی در استان خوزستان نهایی شده و خبر خوش آن به مردم عزیز ایران اعلام شود.