• مختصات گام سوم ایران در مسیر کاهش تعهدات هسته‌ای

    مختصات گام سوم ایران در مسیر کاهش تعهدات هسته‌ای

    گروه سیاسی الف، 

    یک دانشمند هسته‌ای در توضیح مختصات گام سوم ایران در مسیر کاهش تعهدات هسته‌ای گفت: در مرحله بعدی باید افزایش حجم غنی‌سازی و میزان انباشت آن در دستور کار قرار گیرد. وی طراحی مجدد و بازیافتی رآکتور اراک را اقدام ضروری دیگری خواند که در گام سوم باید عملیاتی شود.