• جواب اعتراض کارگران برخورد تند نیست

    معاون وزیر کار: جواب اعتراض کارگران برخورد تند نیست

    گروه اقتصادی الف، 

    محمد کبیری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مطالبات کارگران هپکو طی توئیتی نوشت: جواب اعتراض کارگران برخورد تند نیست! باید صدای اعتراضشان را شنید و پای حرفهایشان نشست. روزهای اقتصادی سختی است، مرهم نیستیم زخم روی زخم نشویم.