• قانون درباره «کوروش کمپانی» چه می گوید؟

  قانون درباره «کوروش کمپانی» چه می گوید؟

  گروه تعاملی الف،
 • فقر و گرانی، نتیجه غیاب نخبگان اقتصاد است

  فقر و گرانی، نتیجه غیاب نخبگان اقتصاد است

  گروه تعاملی الف،

  عدم استفاده از کارشناسان اقتصادی شایسته و خبره، خود موجب افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ایران و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت معیشتی مردم خواهد شد.

 • ادراک کودکان از طلاق عاطفی والدین

  ادراک کودکان از طلاق عاطفی والدین

  گروه تعاملی الف،

  با تحقق طلاق عاطفی و کاهش توجه به اعضای خانواده، ناهماهنگی والدین در تربیت کودک بیشتر بروز و هر یک از والدین روش و برخورد تربیتی متفاوتی در نظر خواهند داشت.

 • خشونت خانگی بر سالمندان و خلأ قانونی آن

  خشونت خانگی بر سالمندان و خلأ قانونی آن

  گروه تعاملی الف،

  سالمندان داری حقوقی هستند و حمایت از ایشان توسط حاکمیت و قانون گذاران ضرورت دارد لذا توجه به حقوق سالمندان و بررسی موارد سالمند آزاری و داشتن برنامه مشخص در مسیر جلوگیری از رشد این مشکلات، به عهده دولت و برنامه ریزان اجتماعی است.