• چشم را برای اصلاح ابرو کور نکنید!

  چشم را برای اصلاح ابرو کور نکنید!

  گروه تعاملی الف،

  پسندیده نیست که برای اصلاح ابرو، چشم را کور کرد و دولت و سایر قوا بجای افزایش و ارتقاء شیوه نظارت‌ها، با حذف ارز ترجیحی و نیمایی سفره مردم را تنگتر نمایند و شانه نحیف اقتصاد خانوارهای ایرانی را زیر بار فشار مالی خرد گردانند.

 • «تو» نه، «شما»!

  «تو» نه، «شما»!

  گروه تعاملی الف،

  زیبنده نیست که مردم را با افعال مفرد، مانند برو، بیاور و یا فلان کار را انجام بده، مورد خطاب قرار داد، یا با اسم اشاره مفرد، مردم و ارباب رجوع را که ولی نعمت هستند با به کار بردن لفظ تو، خطاب قرار داد.

 • ارز ترجیحی؛ مقصر همه فسادها !

  ارز ترجیحی؛ مقصر همه فسادها !

  گروه تعاملی الف،

  جایگاه دستگاه‌های نظارتی کشور که تعداد آنها به ۲۴ دستگاه می‌رسد کجاست؟ آیا فسادهایی که در سنوات گذشته بروز و ظهور یافت نیز زاییده و معلول ارز ترجیحی بود یا ضعف نظارتی؟

 • گلایه از عملکرد ستاد انتخابات کشور و وزارت علوم

  گلایه از عملکرد ستاد انتخابات کشور و وزارت علوم

  جا داشت دولت محترم قبل از ایجاد ساز و کارهای صحیح و استاندارد، نسبت به الکترونیکی نمودن انتخابات اقدام نمی‌نمود و حال که به این امر مبادرت ورزیده است، تبعات خسارات ناشی از ضعف عملکرد خود را جبران نماید.

 • مجلس محترم تفسیر کند تا مشکلی ملی رفع شود

  مجلس محترم تفسیر کند تا مشکلی ملی رفع شود

  از مجلس محترم شورای اسلامی تقاضا می‌شود، در اجرای اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، نظر تفسیری خود را در این مورد اعلام نماید تا بار مضاعف آن از دوش دولت و مردم برداشته شود.