• کتاب نیستان جوایز اصلی بیستمین دوره جشنواره شهیدحبیب غنی پور را درو کرد

  «با اعمال شاقه» و «‌ستاره‌ها هم می‌میرند» انتخاب شدندکتاب نیستان جوایز اصلی بیستمین دوره جشنواره شهیدحبیب غنی پور را درو کرد

  گروه کتاب الف، 

  آثار برگزیده و تقدیری بیستمین دوره جشنواره شهید حبیب غنی‌پور در بخش بزرگسال معرفی شدند

 • هنر متفاوت بودن

  «با اعمال شاقّه»؛ محمد حنیف؛ نشر نیستانهنر متفاوت بودن

  حمیدرضا امیدی‌سرور، 

  رمان «با اعمال شاقه» رمان برگزیده بیستمین دوره جایزه شهید حبیب غنی پور شناخته شد. هیئت‌داوران بخش رمان بزرگ‌سال از تعداد ۹۰۰ عنوان رمان تألیفی بزرگ‌سال سال ۱۳۹۸، این رمان را به عنوان اثر برگزیده انتخاب کردند که در ادامه یادداشتی درباره این ر رمان متفاوت را می خوانید