• شفیعی کدکنی و افسوس بابت کم‌احترامی به بزرگ‌ترین ادیب قرن بیستم

  شفیعی کدکنی و افسوس بابت کم‌احترامی به بزرگ‌ترین ادیب قرن بیستم

  فرهنگی، 

  محمدرضا شفیعی کدکنی با بیان این‌که در حق دهخدا کوتاهی کرده‌ایم، می‌گوید: دهخدا چوبِ همکاری و دوستی و عشقش به دکتر محمّد مصدّق را می‌خورَد و هنوز هم می‌خورَد.

 • چرا حافظ تمام نمی‌شود؟

  چرا حافظ تمام نمی‌شود؟

  گروه فرهنگی الف، 

  حافظ با همان شعری بر شاعر آلمانی تاثیر می‌گذارد و موجب خلق مجموعه شعری توسط یک موسیقی‌دان فرانسوی می‌شود که «با ما از دردها و تلخکامی‌های زندگی می‌نالد، با ما بر ستمگران و ریاکاران می‌تازد، و با ما آرزومند است»؛ می‌گویند که حافظ در تمامی تاریخ انسان و انسانیت می‌گنجد.

 • تاریخ‌نگار روزگار خونین شکست

  «تاریخ نگارِ تصویرگرا یا شاعر فرمالیست»؛ یوسف عالی عباس آباد؛ نشر قطرهتاریخ‌نگار روزگار خونین شکست

  حمیدرضا امیدی‌سرور، 

  کدکنی همانند برخی از اهل فرهنگ و ادب که خاستگاه خراسانی و نیشابوری دارند، به روزگار حمله مغول و تاتار به عنوان یکی از سیاه‌ترین دوره های این سرزمین و مخصوصا خطه‌ی خراسان می‌نگرد. خشم و کینه‌ی  او از آن وقایع خونین و خانمان برانداز، باعث شده به زشتی و خباست آنچه این اقوام وحشی خون ریز بر دیار ما رواداشته اند، به مدد قدرت کلام بتازد